Transaction overview of 23VIXNDECSFE…

Application Call
Group
4 inner txn

Application ID

On Completion

Fee

0.008

Transaction details

Inner transactions

Type From To Amount

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

169.8445 ALGO

≈ $34.72

After Balance

169.8365 ALGO

≈ $34.72

Impact

-0.008 ALGO

≈ -$0.00

Balance

0.00 GOLD$

After Balance

1 GOLD$

≈ $65.01

Impact

+1 GOLD$

≈ +$65.01

Address

Balance

1,068.28 GOLD$

≈ $69,450.55

After Balance

1,067.28 GOLD$

≈ $69,385.54

Impact

-1 GOLD$

≈ -$65.01

Application args

* l9QG5g==

* AQ==

* AA==

* AA==

* AAAAAAAPQkA=

* AAAAAAAAAAA=

* Dw==

* Dw==

* AQ==

* Ag==

* Aw==

Application Accounts

Foreign Applications

* 1258515734

* 971350278

* 971333964

Foreign Assets

Application local state delta

Address Key Type Action Value
Address GKA3...DJHY
Key ba
Type bytes
Action Set
Value AAAAAob7hYYAAAAAAk5s4QAAAAAChmGmAAAAAs/xX10AAAAACHaR2AAAAAWWhhlLAAAAADPKx2MAAAAAAAvdjwAAAAACI8ZLAAAAACVIX2AAAAAABtxJYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Address GKA3...DJHY
Key bb
Type bytes
Action Set
Value AAAAAocW5jgAAAAAAk8mJAAAAAACiEADAAAAAtLKoesAAAAACHaR2AAAAAWWhhlLAAAAADPKx2MAAAAAAAvdjwAAAAACJ3UIAAAAACVIbAMAAAAABtxJgQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Address GKA3...DJHY
Key l
Type bytes
Action Set
Value AABi1Wl1oWcAAFtAwceqhwAAXX6flVBtAABdVhvvYAcAAF2OLrR2bQAAXY9ccjhzAABbsBlnV6sAAFz1q12KgQAAXCdXsG74AABbQSzt/fQAAFwOJFhZWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet