Transaction overview of 32EDQBFWJ7RN…

Application Call
Group

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

125.2594 ALGO

≈ $22.04

After Balance

125.2584 ALGO

≈ $22.04

Impact

-0.001 ALGO

≈ -$0.00

Application args

* Py0qTw==

* ABcAAAAAAAAAAAAAAAABDF0XAAAAAAHhq3AAAAAABfXvIQAAAAAABMXBAAAAAAX17KAAAAAAFwTVVQAAAA+TvWXLAAAAAD8d8JEAAAAPk71lywAAAAAXBOHkAAAAALiiiuMAAAAANOTBAwAAAAC4oorjAAAAAClkM4EAAAAAAQxdFwAAAAAvRh8XAAAAAAEMXRcAAAAAAZ6FAgAAAAAAAXiGAAAAABEog+QAAAAAAAAHDAAAAAAoG9cdAAAAAAXb0D0AAAAAKM7uBAAAAAAF9eEAAAAAADU+0q0AAAAAAiT36wAAAAA1IaEKAAAAAAAKgHsAAAAANOhxRwAAAAAKjJB4AAAAADUle0wAAAAAIjEsFgAAAABFVe5OAAAAAADEcrwAAAAAQ9wkBAAAAAAAALDGAAAAAEeH/okAAAAAAP9wlAAAAAANlM5GAAAAAAZ7i8UAAAAADrGLZAAAAAHH6hQKAAAAAA6xl4MAAAAABdVS7g==

Application global state delta

Key Type Action Value
Key: 0x000000000d94ce46
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAZ7i8UAAAAAZksfjgAAAfQBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x000000000eb18b64
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAcfqFAoAAAAAZksfjgAAA+gBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x000000000eb19783
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAXVUu4AAAAAZksfjgAAA+gBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x0000000000000000
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEMXRcAAAAAZksfjgAAB9ABAAAAAAJTL8c=
Key: 0x000000000004c5c1
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX17KAAAAAAZksfjgAAAfQBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x00000000019e8502
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAABeIYAAAAAZksfjgAACcQBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x0000000001e1ab70
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX17yEAAAAAZksfjgAAAfQBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x00000000112883e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAABwwAAAAAZksfjgAACcQBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x000000001704d555
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAD5O9ZcsAAAAAZksfjgAAA+gBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x000000001704e1e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAALiiiuMAAAAAZksfjgAAA+gBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x000000002f461f17
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEMXRcAAAAAZksfjgAAB9ABAAAAAAJTL8c=
Key: 0x00000000281bd71d
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAXb0D0AAAAAZksfjgAAA+gBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x0000000028ceee04
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX14QAAAAAAZksfjgAAA+gBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x0000000029643381
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEMXRcAAAAAZksfjgAAB9ABAAAAAAJTL8c=
Key: 0x000000003f1df091
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAD5O9ZcsAAAAAZksfjgAAA+gBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x0000000034e4c103
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAALiiiuMAAAAAZksfjgAAA+gBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x0000000034e87147
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAqMkHgAAAAAZksfjgAAB9ABAAAAAAJTL8c=
Key: 0x00000000353ed2ad
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAIk9+sAAAAAZksfjgAAB9ABAAAAAAJTL8c=
Key: 0x000000003521a10a
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAKgHsAAAAAZksfjgAAB9ABAAAAAAJTL8c=
Key: 0x0000000035257b4c
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAACIxLBYAAAAAZksfjgAAB9ABAAAAAAJTL8c=
Key: 0x0000000043dc2404
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAAsMYAAAAAZksfjgAACcQBAAAAAAJTL8c=
Key: 0x000000004555ee4e
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAADEcrwAAAAAZksfjgAAB9ABAAAAAAJTL8c=
Key: 0x000000004787fe89
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAD/cJQAAAAAZksfjgAAB9ABAAAAAAJTL8c=

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet