Transaction overview of 3SJHUOYYRXVQ…

Application Call
Group

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

49,066.39 ALGO

≈ $9,183.91

After Balance

49,066.39 ALGO

≈ $9,183.91

Impact

-0.001 ALGO

≈ -$0.00

Application args

* bdlrqA==

* AAYGAAAAAAAAAAAAAAAAQQfvM61rBmgZXFvtEq7xgE9M038AAAGPlJ91YAAAAABmTDrVAQAAAAABA2ZAAAAAAAAAAAAEAAAAAABePWQAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAADJcIqDuRkMaG6QvrvfaHeeWEcYwAAAAY9h7nVGAAAAAGZMOtYCAAAAAAABRDgAAAAAAAAAAAQAAAAAAxQ1GwAAAAAAAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAEEH7zOtawZoGVxb7RKu8YBPTNN/AAABj5SfkfQAAAAAZkw63AEAAAAABDtfwAAAAAAAAAAABAAAAAABiV+EAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAA1v8Ywp4Vdnf3shN2NDU/xfocxlMAAAGPkSwZwwAAAABmTDrdBAAAAAAAUo2OAAAAAAAAAAABAAAAAADjWyAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAABBB+8zrWsGaBlcW+0SrvGAT0zTfwAAAY+Un7aFAAAAAGZMOuYBAAAAAAQ7X8AAAAAAAAAAAAQAAAAAAYkoDAAAAAAAAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAEEH7zOtawZoGVxb7RKu8YBPTNN/AAABj5SfuIoAAAAAZkw65gQAAAABZ3SMvgAAAAAAAAAAAQAAAAPfmcrgAAAAAAAAAAA=

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet