Transaction overview of 72IWPNOFZMVS…

Application Call
Group

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

104.2444 ALGO

≈ $20.05

After Balance

104.2434 ALGO

≈ $20.05

Impact

-0.001 ALGO

≈ -$0.00

Application args

* Py0qTw==

* ABcAAAAAAAAAAAAAAAABJBDYAAAAAAHhq3AAAAAABfXmuQAAAAAABMXBAAAAAAX0LaYAAAAAFwTVVQAAAA/z7GhzAAAAAD8d8JEAAAAP8+xocwAAAAAXBOHkAAAAAOTXX8AAAAAANOTBAwAAAADk11/AAAAAAClkM4EAAAAAASQQ2AAAAAAvRh8XAAAAAAEkENgAAAAAAZ6FAgAAAAAAAT2qAAAAABEog+QAAAAAAAAIGAAAAAAoG9cdAAAAAAWz1gEAAAAAKM7uBAAAAAAF9eEAAAAAADU+0q0AAAAAAjIlgAAAAAA1IaEKAAAAAAALD94AAAAANOhxRwAAAAAKBesAAAAAADUle0wAAAAAI9x9SQAAAABFVe5OAAAAAADiBVQAAAAAQ9wkBAAAAAAAAKf3AAAAAEeH/okAAAAAARhniQAAAAANlM5GAAAAAAZ2Y1AAAAAADrGLZAAAAAHBIzc1AAAAAA6xl4MAAAAABeslbw==

Application global state delta

Key Type Action Value
Key: 0x000000000d94ce46
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAZ2Y1AAAAAAZlaLuwAAAfQBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x000000000eb18b64
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAcEjNzUAAAAAZlaLuwAAA+gBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x000000000eb19783
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAXrJW8AAAAAZlaLuwAAA+gBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x0000000000000000
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEkENgAAAAAZlaLuwAAB9ABAAAAAAJXJRU=
Key: 0x000000000004c5c1
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX0LaYAAAAAZlaLuwAAAfQBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x00000000019e8502
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAABPaoAAAAAZlaLuwAACcQBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x0000000001e1ab70
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX15rkAAAAAZlaLuwAAAfQBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x00000000112883e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAACBgAAAAAZlaLuwAACcQBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x000000001704d555
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAD/PsaHMAAAAAZlaLuwAAA+gBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x000000001704e1e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAOTXX8AAAAAAZlaLuwAAA+gBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x000000002f461f17
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEkENgAAAAAZlaLuwAAB9ABAAAAAAJXJRU=
Key: 0x00000000281bd71d
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAWz1gEAAAAAZlaLuwAAA+gBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x0000000028ceee04
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX14QAAAAAAZlaLuwAAA+gBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x0000000029643381
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEkENgAAAAAZlaLuwAAB9ABAAAAAAJXJRU=
Key: 0x000000003f1df091
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAD/PsaHMAAAAAZlaLuwAAA+gBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x0000000034e4c103
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAOTXX8AAAAAAZlaLuwAAA+gBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x0000000034e87147
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAoF6wAAAAAAZlaLuwAAB9ABAAAAAAJXJRU=
Key: 0x00000000353ed2ad
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAIyJYAAAAAAZlaLuwAAB9ABAAAAAAJXJRU=
Key: 0x000000003521a10a
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAALD94AAAAAZlaLuwAAB9ABAAAAAAJXJRU=
Key: 0x0000000035257b4c
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAACPcfUkAAAAAZlaLuwAAB9ABAAAAAAJXJRU=
Key: 0x0000000043dc2404
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAAp/cAAAAAZlaLuwAACcQBAAAAAAJXJRU=
Key: 0x000000004555ee4e
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAADiBVQAAAAAZlaLuwAAB9ABAAAAAAJXJRU=
Key: 0x000000004787fe89
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEYZ4kAAAAAZlaLuwAAB9ABAAAAAAJXJRU=

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet