Transaction overview of DXVTEAPKHFPB…

Application Call
Group

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

109.0044 ALGO

≈ $25.91

After Balance

109.0034 ALGO

≈ $25.91

Impact

-0.001 ALGO

≈ -$0.00

Application args

* Py0qTw==

* ABcAAAAAAAAAAAAAAAABaKPOAAAAAAHhq3AAAAAABfXhAAAAAAAABMXBAAAAAAX2nnQAAAAAFwTVVQAAAA9UAdJ4AAAAAD8d8JEAAAAPVAHSeAAAAAAXBOHkAAAAAMUbxY8AAAAANOTBAwAAAADFG8WPAAAAAClkM4EAAAAAAWijzgAAAAAvRh8XAAAAAAFoo84AAAAAAZ6FAgAAAAAAAhrmAAAAABEog+QAAAAAAAAKnQAAAAAoG9cdAAAAAAXcQcAAAAAAKM7uBAAAAAAF9eEAAAAAADU+0q0AAAAAAsoUigAAAAA1IaEKAAAAAAANs14AAAAANOhxRwAAAAALKqgxAAAAADUle0wAAAAAIRIIsAAAAABFVe5OAAAAAAFMLD8AAAAAQ9wkBAAAAAAAALI+AAAAAEeH/okAAAAAARB6hgAAAAANlM5GAAAAAAZp2IAAAAAADrGLZAAAAAGzNVDQAAAAAA6xl4MAAAAABPLoHg==

Application global state delta

Key Type Action Value
Key: 0x000000000d94ce46
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAZp2IAAAAAAZg1P9QAAAfQBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x000000000eb18b64
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAbM1UNAAAAAAZg1P9QAAA+gBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x000000000eb19783
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAATy6B4AAAAAZg1P9QAAA+gBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x0000000000000000
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAFoo84AAAAAZg1P9QAAB9ABAAAAAAI9s0k=
Key: 0x000000000004c5c1
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX2nnQAAAAAZg1P9QAAAfQBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x00000000019e8502
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAACGuYAAAAAZg1P9QAACcQBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x0000000001e1ab70
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX14QAAAAAAZg1P9QAAAfQBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x00000000112883e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAACp0AAAAAZg1P9QAACcQBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x000000001704d555
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAD1QB0ngAAAAAZg1P9QAAA+gBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x000000001704e1e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAMUbxY8AAAAAZg1P9QAAA+gBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x000000002f461f17
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAFoo84AAAAAZg1P9QAAB9ABAAAAAAI9s0k=
Key: 0x00000000281bd71d
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAXcQcAAAAAAZg1P9QAAA+gBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x0000000028ceee04
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX14QAAAAAAZg1P9QAAA+gBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x0000000029643381
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAFoo84AAAAAZg1P9QAAB9ABAAAAAAI9s0k=
Key: 0x000000003f1df091
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAD1QB0ngAAAAAZg1P9QAAA+gBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x0000000034e4c103
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAMUbxY8AAAAAZg1P9QAAA+gBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x0000000034e87147
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAsqqDEAAAAAZg1P9QAAB9ABAAAAAAI9s0k=
Key: 0x00000000353ed2ad
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAALKFIoAAAAAZg1P9QAAB9ABAAAAAAI9s0k=
Key: 0x000000003521a10a
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAANs14AAAAAZg1P9QAAB9ABAAAAAAI9s0k=
Key: 0x0000000035257b4c
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAACESCLAAAAAAZg1P9QAAB9ABAAAAAAI9s0k=
Key: 0x0000000043dc2404
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAAsj4AAAAAZg1P9QAACcQBAAAAAAI9s0k=
Key: 0x000000004555ee4e
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAFMLD8AAAAAZg1P9QAAB9ABAAAAAAI9s0k=
Key: 0x000000004787fe89
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEQeoYAAAAAZg1P9QAAB9ABAAAAAAI9s0k=

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet