Transaction overview of FKJXKF2FYZVI…

Application Call
Group

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

49,134.29 ALGO

≈ $9,308.49

After Balance

49,134.28 ALGO

≈ $9,308.49

Impact

-0.001 ALGO

≈ -$0.00

Application args

* bdlrqA==

* AAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAEKTl0iZ2Q9UxPJphTgwplTfk6UAAAGPbdM7oQAAAABmSjVCBAAAAAB/VMSsAAAAAAAAAAAJAAAAANcfaUAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAQpOXSJnZD1TE8mmFODCmVN+TpQAAAY9t0zuhAAAAAGZKNUIEAAAAAH9UxKwAAAAAAAAAAAkAAAAA1x9pQAAAAAAAAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAABCk5dImdkPVMTyaYU4MKZU35OlAAABj23TO6EAAAAAZko1QgQAAAAAf1TErAAAAAAAAAAACQAAAADXH2lAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAEKTl0iZ2Q9UxPJphTgwplTfk6UAAAGPbdM7oQAAAABmSjVCBAAAAAB/VMSsAAAAAAAAAAAJAAAAANcfaUAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAQpOXSJnZD1TE8mmFODCmVN+TpQAAAY9t0zuhAAAAAGZKNUIEAAAAAH9UxKwAAAAAAAAAAAkAAAAA1x9pQAAAAAAAAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAABCk5dImdkPVMTyaYU4MKZU35OlAAABj23TO6EAAAAAZko1QgQAAAAAf1TErAAAAAAAAAAACQAAAADXH2lAAAAAAAAAAAA=

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet