Transaction overview of GFDKPYYMXV2K…

Application Call
Group

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

1,262.64 ALGO

≈ $237.39

After Balance

1,262.64 ALGO

≈ $237.39

Impact

-0.001 ALGO

≈ -$0.00

Note

Text

Base 64

Reach 0.1.13

UmVhY2ggMC4xLjEz

Application args

* yA/eZw==

* AAAAAAAAAAAHAAAACtjB2zYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Application global state delta

Key Type Action Value
Key:
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAAAAUAAAAAAhdZNgAAAABK3iRk
Key: 0x02
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAK2MHbNgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAyAAAAAAAAADIAAAkYTnKgAAAAAAAF9eEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACy0F4AAAAAAACXGGIAAAALSiENeAAAAABlnV/0AAAAI0dj2uoAAAAAAA==
Key: 0x04
Type: bytes
Action: Set
Value: oezi28/m7lOtkHM3E3fEndSqOBfhdzfYg/W4jHSu0/6h7OLbz+buU62QczcTd8Sd1Ko4F+F3N9iD9biMdK4AAAAAAAAAAAAAAArYwds2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAADIAAAAAAAAAMgAACRhOcqAAAA==

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet