Transaction overview of HLKJZMKABHFV…

Application Call
Group

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

53.9036 ALGO

≈ $10.13

After Balance

53.9026 ALGO

≈ $10.13

Impact

-0.001 ALGO

≈ -$0.00

Application args

* dQ==

* AAAAAAAAAAAAAAAAAR4wigAAAAApZDOBAAAAAAEeMIoAAAAAL0YfFwAAAAABHjCKAAAAAAHhq3AAAAAABfZM1AAAAAAABMXBAAAAAAX2ftoAAAAADZTORgAAAAAGf8RfAAAAABcE1VUAAAAK2TCTrAAAAAA/HfCRAAAACtkwk6wAAAAAFwTh5AAAAACGGRnZAAAAADTkwQMAAAAAhhkZ2QAAAAA1PtKtAAAAAAIanZkAAAAANOhxRwAAAAAF7jhmAAAAAAGehQIAAAAAAAIyvgAAAAARKIPkAAAAAAAABJYAAAAAR4f+iQAAAAAAzbTB

Application global state delta

Key Type Action Value
Key: 0x000000000d94ce46
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAZ/xF8AAAAAZZ1f9AAAAAAAAAH0
Key: 0x0000000000000000
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEeMIoAAAAAZZ1f9AAAAAAAAAfQ
Key: 0x000000000004c5c1
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX2ftoAAAAAZZ1f9AAAAAAAAAH0
Key: 0x00000000019e8502
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAACMr4AAAAAZZ1f9AAAAAAAAAnE
Key: 0x0000000001e1ab70
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX2TNQAAAAAZZ1f9AAAAAAAAAH0
Key: 0x00000000112883e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAABJYAAAAAZZ1f9AAAAAAAAAnE
Key: 0x000000001704d555
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAACtkwk6wAAAAAZZ1f9AAAAAAAAAPo
Key: 0x000000001704e1e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAIYZGdkAAAAAZZ1f9AAAAAAAAAPo
Key: 0x000000002f461f17
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEeMIoAAAAAZZ1f9AAAAAAAAAfQ
Key: 0x0000000029643381
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEeMIoAAAAAZZ1f9AAAAAAAAAfQ
Key: 0x000000003f1df091
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAACtkwk6wAAAAAZZ1f9AAAAAAAAAPo
Key: 0x0000000034e4c103
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAIYZGdkAAAAAZZ1f9AAAAAAAAAPo
Key: 0x0000000034e87147
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAXuOGYAAAAAZZ1f9AAAAAAAAAfQ
Key: 0x00000000353ed2ad
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAIanZkAAAAAZZ1f9AAAAAAAAAfQ
Key: 0x000000004787fe89
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAADNtMEAAAAAZZ1f9AAAAAAAACcQ

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet