Transaction overview of LQGLIKPZLS42…

Asset Transfer

Asset

PLANET

Planets

27165954

Amount

Fee

0

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

3,717.67 ALGO

After Balance

3,717.67 ALGO

Impact

-0.001 ALGO

Note

Text

Base 64

\x81\xa6string\xdaIDnajnP5Hlm9KH9wwzV7RRMyXfAW7wcStcJI7YRQmihJdk0vUHZhWDNuOWViTGNRY3BpUktYU2hPbHJXSkdQUFJaMU9pMEZXV21uRm4xd242WUxWeWlWbmE4Wnd5Z3RvUm4rSmpiNlBua0dweEFjNm94TEVvT2V3Y0FTVmNxdnE2YmkwS1Y0bG5WZnVrbGl6dTEva2ZaQVg5M1pRMmdmMnpjRjR3TlpmL2o2RUZDdU5CV0pBbElVZUc0ZEl1ekwrcGJOOFBsS2VSL2tmWGpJcUtRVjlJS29sSE1ndHNyMnR6S1NWc0pYekVpazNtdUNlaGRsSU5nZFdqeGNOdHVoZzhrRUQ1Rzl4NTF6ZlpER2tPWG8zL0k3dm83RkFLOE1aUGllL0xHZ0M4YlpPeWFNZ1ZWeENnNUdMSDJnQnczOVMzVWRDd1E1R1hNNWNyUWpqN3dBUjQ2eFdISzMvUndiQ0hrQlhubjR3YmNNd3RLVjlFTFlQQVpWUmE5VnJ5VERUM3pLREhwb1IxWGh1

gaZzdHJpbmfaAhBJRG5ham5QNUhsbTlLSDl3d3pWN1JSTXlYZkFXN3djU3RjSkk3WVJRbWloSmRrMHZVSFpoV0ROdU9XVmlUR05SWTNCcFVrdFlVMmhQYkhKWFNrZFFVRkphTVU5cE1FWlhWMjF1Um00eGQyNDJXVXhXZVdsV2JtRTRXbmQ1WjNSdlVtNHJTbXBpTmxCdWEwZHdlRUZqTm05NFRFVnZUMlYzWTBGVFZtTnhkbkUyWW1rd1MxWTBiRzVXWm5WcmJHbDZkVEV2YTJaYVFWZzVNMXBSTW1kbU1ucGpSalIzVGxwbUwybzJSVVpEZFU1Q1YwcEJiRWxWWlVjMFpFbDFla3dyY0dKT09GQnNTMlZTTDJ0bVdHcEpjVXRSVmpsSlMyOXNTRTFuZEhOeU1uUjZTMU5XYzBwWWVrVnBhek50ZFVObGFHUnNTVTVuWkZkcWVHTk9kSFZvWnpoclJVUTFSemw0TlRGNlpscEVSMnRQV0c4ekwwazNkbTgzUmtGTE9FMWFVR2xsTDB4SFowTTRZbHBQZVdGTloxWldlRU5uTlVkTVNESm5RbmN6T1ZNelZXUkRkMUUxUjFoTk5XTnlVV3BxTjNkQlVqUTJlRmRJU3pNdlVuZGlRMGhyUWxodWJqUjNZbU5OZDNSTFZqbEZURmxRUVZwV1VtRTVWbko1VkVSVU0zcExSRWh3YjFJeFdHaDE=

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet