Transaction overview of NJUTFJKYZGEF…

Application Call
Group

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

51.5944 ALGO

≈ $12.41

After Balance

51.5934 ALGO

≈ $12.41

Impact

-0.001 ALGO

≈ -$0.00

Application args

* dQ==

* AAAAAAAAAAAAAAAAAXCcbQAAAAApZDOBAAAAAAFwnG0AAAAAL0YfFwAAAAABcJxtAAAAAAHhq3AAAAAABfWXqAAAAAAABMXBAAAAAAX2StsAAAAADZTORgAAAAAGejMPAAAAABcE1VUAAAAPYeBs2QAAAAA/HfCRAAAAD2HgbNkAAAAAFwTh5AAAAADgj6aEAAAAADTkwQMAAAAA4I+mhAAAAAA1PtKtAAAAAAJyH7oAAAAANOhxRwAAAAAH7KzdAAAAAAGehQIAAAAAAAI9IwAAAAARKIPkAAAAAAAABDgAAAAAR4f+iQAAAAABKZKV

Application global state delta

Key Type Action Value
Key: 0x000000000d94ce46
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAZ6Mw8AAAAAZeggggAAAAAAAAH0
Key: 0x0000000000000000
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAFwnG0AAAAAZeggggAAAAAAAAfQ
Key: 0x000000000004c5c1
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX2StsAAAAAZeggggAAAAAAAAH0
Key: 0x00000000019e8502
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAACPSMAAAAAZeggggAAAAAAAAnE
Key: 0x0000000001e1ab70
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX1l6gAAAAAZeggggAAAAAAAAH0
Key: 0x00000000112883e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAABDgAAAAAZeggggAAAAAAAAnE
Key: 0x000000001704d555
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAD2HgbNkAAAAAZeggggAAAAAAAAPo
Key: 0x000000001704e1e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAOCPpoQAAAAAZeggggAAAAAAAAPo
Key: 0x000000002f461f17
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAFwnG0AAAAAZeggggAAAAAAAAfQ
Key: 0x0000000029643381
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAFwnG0AAAAAZeggggAAAAAAAAfQ
Key: 0x000000003f1df091
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAD2HgbNkAAAAAZeggggAAAAAAAAPo
Key: 0x0000000034e4c103
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAOCPpoQAAAAAZeggggAAAAAAAAPo
Key: 0x0000000034e87147
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAfsrN0AAAAAZeggggAAAAAAAAfQ
Key: 0x00000000353ed2ad
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAJyH7oAAAAAZeggggAAAAAAAAfQ
Key: 0x000000004787fe89
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEpkpUAAAAAZeggggAAAAAAACcQ

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet