Transaction overview of NQENKPSMGGI7…

Application Call
Group

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

49,089.53 ALGO

≈ $9,186.48

After Balance

49,089.53 ALGO

≈ $9,186.48

Impact

-0.001 ALGO

≈ -$0.00

Application args

* bdlrqA==

* AAYGAAAAAAAAAAAAAAAAAEKTl0iZ2Q9UxPJphTgwplTfk6UAAAGPbjyRngAAAABmSpNaCQAAAAAfFeqQAAAAAAAAAAAEAAAAABJv1xMAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAQpOXSJnZD1TE8mmFODCmVN+TpQAAAY9uPJGeAAAAAGZKk1oJAAAAAB8V6pAAAAAAAAAAAAQAAAAAEm/XEwAAAAAAAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAABCk5dImdkPVMTyaYU4MKZU35OlAAABj248kZ4AAAAAZkqTWgkAAAAAHxXqkAAAAAAAAAAABAAAAAASb9cTAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAEKTl0iZ2Q9UxPJphTgwplTfk6UAAAGPbjyRngAAAABmSpNaCQAAAAAfFeqQAAAAAAAAAAAEAAAAABJv1xMAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAQpOXSJnZD1TE8mmFODCmVN+TpQAAAY9uPJGeAAAAAGZKk1oJAAAAAB8V6pAAAAAAAAAAAAQAAAAAEm/XEwAAAAAAAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAABCk5dImdkPVMTyaYU4MKZU35OlAAABj248kZ4AAAAAZkqTWgkAAAAAHxXqkAAAAAAAAAAABAAAAAASb9cTAAAAAAAAAAA=

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet