Transaction overview of QFQZZ5TWGMDD…

Application Call
Group

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

57.0944 ALGO

≈ $10.05

After Balance

57.0934 ALGO

≈ $10.05

Impact

-0.001 ALGO

≈ -$0.00

Application args

* dQ==

* AAAAAAAAAAAAAAAAAQxdrAAAAAApZDOBAAAAAAEMXawAAAAAL0YfFwAAAAABDF2sAAAAAAHhq3AAAAAABfX2wQAAAAAABMXBAAAAAAX14SYAAAAADZTORgAAAAAGe2opAAAAABcE1VUAAAAPk71lywAAAAA/HfCRAAAAD5O9ZcsAAAAAFwTh5AAAAAC4qoqRAAAAADTkwQMAAAAAuKqKkQAAAAA1PtKtAAAAAAImD2MAAAAANOhxRwAAAAAKi2ClAAAAAAGehQIAAAAAAAF2fwAAAAARKIPkAAAAAAAABxUAAAAAR4f+iQAAAAAA/6+C

Application global state delta

Key Type Action Value
Key: 0x000000000d94ce46
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAZ7aikAAAAAZksfjgAAAAAAAAH0
Key: 0x0000000000000000
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEMXawAAAAAZksfjgAAAAAAAAfQ
Key: 0x000000000004c5c1
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX14SYAAAAAZksfjgAAAAAAAAH0
Key: 0x00000000019e8502
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAABdn8AAAAAZksfjgAAAAAAAAnE
Key: 0x0000000001e1ab70
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX19sEAAAAAZksfjgAAAAAAAAH0
Key: 0x00000000112883e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAABxUAAAAAZksfjgAAAAAAAAnE
Key: 0x000000001704d555
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAD5O9ZcsAAAAAZksfjgAAAAAAAAPo
Key: 0x000000001704e1e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAALiqipEAAAAAZksfjgAAAAAAAAPo
Key: 0x000000002f461f17
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEMXawAAAAAZksfjgAAAAAAAAfQ
Key: 0x0000000029643381
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEMXawAAAAAZksfjgAAAAAAAAfQ
Key: 0x000000003f1df091
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAD5O9ZcsAAAAAZksfjgAAAAAAAAPo
Key: 0x0000000034e4c103
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAALiqipEAAAAAZksfjgAAAAAAAAPo
Key: 0x0000000034e87147
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAqLYKUAAAAAZksfjgAAAAAAAAfQ
Key: 0x00000000353ed2ad
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAImD2MAAAAAZksfjgAAAAAAAAfQ
Key: 0x000000004787fe89
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAD/r4IAAAAAZksfjgAAAAAAACcQ

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet