Transaction overview of S3QQORF3H6SS…

Application Call
Group

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

126.3984 ALGO

≈ $21.85

After Balance

126.3974 ALGO

≈ $21.85

Impact

-0.001 ALGO

≈ -$0.00

Application args

* Py0qTw==

* ABcAAAAAAAAAAAAAAAABB/3WAAAAAAHhq3AAAAAABfXhAAAAAAAABMXBAAAAAAX2UMoAAAAAFwTVVQAAAA7i5P1AAAAAAD8d8JEAAAAO4uT9QAAAAAAXBOHkAAAAALh7yIAAAAAANOTBAwAAAAC4e8iAAAAAAClkM4EAAAAAAQf91gAAAAAvRh8XAAAAAAEH/dYAAAAAAZ6FAgAAAAAAAgrAAAAAABEog+QAAAAAAAAGtAAAAAAoG9cdAAAAAAXMFyEAAAAAKM7uBAAAAAAF9eEAAAAAADU+0q0AAAAAAhQ6AAAAAAA1IaEKAAAAAAAKsbIAAAAANOhxRwAAAAAIW29QAAAAADUle0wAAAAAIHLOEAAAAABFVe5OAAAAAAEA75QAAAAAQ9wkBAAAAAAAANDZAAAAAEeH/okAAAAAAM1YXAAAAAANlM5GAAAAAAZXjBkAAAAADrGLZAAAAAHG40QAAAAAAA6xl4MAAAAABW7HNQ==

Application global state delta

Key Type Action Value
Key: 0x000000000d94ce46
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAZXjBkAAAAAZh9yLwAAAfQBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x000000000eb18b64
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAcbjRAAAAAAAZh9yLwAAA+gBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x000000000eb19783
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAVuxzUAAAAAZh9yLwAAA+gBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x0000000000000000
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEH/dYAAAAAZh9yLwAAB9ABAAAAAAJD/cY=
Key: 0x000000000004c5c1
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX2UMoAAAAAZh9yLwAAAfQBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x00000000019e8502
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAACCsAAAAAAZh9yLwAACcQBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x0000000001e1ab70
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX14QAAAAAAZh9yLwAAAfQBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x00000000112883e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAABrQAAAAAZh9yLwAACcQBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x000000001704d555
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAADuLk/UAAAAAAZh9yLwAAA+gBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x000000001704e1e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAALh7yIAAAAAAZh9yLwAAA+gBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x000000002f461f17
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEH/dYAAAAAZh9yLwAAB9ABAAAAAAJD/cY=
Key: 0x00000000281bd71d
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAXMFyEAAAAAZh9yLwAAA+gBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x0000000028ceee04
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX14QAAAAAAZh9yLwAAA+gBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x0000000029643381
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEH/dYAAAAAZh9yLwAAB9ABAAAAAAJD/cY=
Key: 0x000000003f1df091
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAADuLk/UAAAAAAZh9yLwAAA+gBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x0000000034e4c103
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAALh7yIAAAAAAZh9yLwAAA+gBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x0000000034e87147
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAhbb1AAAAAAZh9yLwAAB9ABAAAAAAJD/cY=
Key: 0x00000000353ed2ad
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAIUOgAAAAAAZh9yLwAAB9ABAAAAAAJD/cY=
Key: 0x000000003521a10a
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAKsbIAAAAAZh9yLwAAB9ABAAAAAAJD/cY=
Key: 0x0000000035257b4c
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAACByzhAAAAAAZh9yLwAAB9ABAAAAAAJD/cY=
Key: 0x0000000043dc2404
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAA0NkAAAAAZh9yLwAACcQBAAAAAAJD/cY=
Key: 0x000000004555ee4e
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEA75QAAAAAZh9yLwAAB9ABAAAAAAJD/cY=
Key: 0x000000004787fe89
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAADNWFwAAAAAZh9yLwAAB9ABAAAAAAJD/cY=

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet