Transaction overview of V3EB5TH53RZF…

Asset Transfer

Asset

PLANET

Planets

27165954

Amount

Fee

0

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

3,717.68 ALGO

After Balance

3,717.68 ALGO

Impact

-0.001 ALGO

Note

Text

Base 64

\x81\xa6string\xda VDpEoUEeWpbF4XrlveZd6DdlcQRRmPwdehnufp9T8K1vUnBUd2h0SUpWT0JaSE52WWhDT0kvYm1ObXBoRDNjZ3JraGNGc0h2bFRWcmwxZWdaWHU3TDRmK0xlM0ZkeGt1RloweG5DcmVzbnRmcWZnWGdmR2txTHZCbkw2bXVYMVZEa0FpVHQrd3lRbjVBbWRGTzhEZ0s0WktMTko4cFhnaFl0NFNWVlJEaUdaakxuZE5CTnRxUVVvZXErSVZMUlNtL3FrOG14K3RocnY4VzhRZU1jYmN2cEF1aENqaTk3WmhMUHhtVktaZGFlNmVPTXRJSG9QcWJLT3dqZGNnSklaaEJmVy9tL2YrM2NBWUlaZzRMWjRTV2drblpQdlhobTkzZEZxOTcxMnFqOUZHYVlHWEdkRm1SRnprMkhZdjlmWlpCUUVhd0U1Y0xvREFmUTJ6WWVNcXl4dXdBNXY4elhJVDlIY004S01XbElXMUZkR2NLSkJNc1RmdnRJWlRHSndvS0dqa2NnPT0=

gaZzdHJpbmfaAgxWRHBFb1VFZVdwYkY0WHJsdmVaZDZEZGxjUVJSbVB3ZGVobnVmcDlUOEsxdlVuQlVkMmgwU1VwV1QwSmFTRTUyV1doRFQwa3ZZbTFPYlhCb1JETmpaM0pyYUdOR2MwaDJiRlJXY213eFpXZGFXSFUzVERSbUsweGxNMFprZUd0MVJsb3dlRzVEY21WemJuUm1jV1puV0dkbVIydHhUSFpDYmt3MmJYVllNVlpFYTBGcFZIUXJkM2xSYmpWQmJXUkdUemhFWjBzMFdrdE1Ua280Y0ZobmFGbDBORk5XVmxKRWFVZGFha3h1WkU1Q1RuUnhVVlZ2WlhFclNWWk1VbE50TDNGck9HMTRLM1JvY25ZNFZ6aFJaVTFqWW1OMmNFRjFhRU5xYVRrM1dtaE1VSGh0Vmt0YVpHRmxObVZQVFhSSlNHOVFjV0pMVDNkcVpHTm5Ta2xhYUVKbVZ5OXRMMllyTTJOQldVbGFaelJNV2pSVFYyZHJibHBRZGxob2JUa3paRVp4T1RjeE1uRnFPVVpIWVZsSFdFZGtSbTFTUm5wck1raFpkamxtV2xwQ1VVVmhkMFUxWTB4dlJFRm1VVEo2V1dWTmNYbDRkWGRCTlhZNGVsaEpWRGxJWTAwNFMwMVhiRWxYTVVaa1IyTkxTa0pOYzFSbWRuUkpXbFJIU25kdlMwZHFhMk5uUFQwPQ==

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet