Transaction overview of W3L6QJRDLQ5E…

Application Call
Group

Application ID

On Completion

Fee

0.001

Transaction details

Balance impact

Address Balance After Balance Impact

Address

Balance

141.2434 ALGO

≈ $26.76

After Balance

141.2424 ALGO

≈ $26.76

Impact

-0.001 ALGO

≈ -$0.00

Application args

* Py0qTw==

* ABcAAAAAAAAAAAAAAAABIGgxAAAAAAHhq3AAAAAABfXscgAAAAAABMXBAAAAAAX1V5YAAAAAFwTVVQAAABA8KiKVAAAAAD8d8JEAAAAQPCoilQAAAAAXBOHkAAAAAN50ZRAAAAAANOTBAwAAAADedGUQAAAAAClkM4EAAAAAASBoMQAAAAAvRh8XAAAAAAEgaDEAAAAAAZ6FAgAAAAAAAZBkAAAAABEog+QAAAAAAAAHoAAAAAAoG9cdAAAAAAXiP1EAAAAAKM7uBAAAAAAF9eEAAAAAADU+0q0AAAAAAnMi4AAAAAA1IaEKAAAAAAALLE0AAAAANOhxRwAAAAAKi5XAAAAAADUle0wAAAAAJJ0eLQAAAABFVe5OAAAAAAD0c6AAAAAAQ9wkBAAAAAAAAK5kAAAAAEeH/okAAAAAAP9HkAAAAAANlM5GAAAAAAZ8Yn4AAAAADrGLZAAAAAHPlwxIAAAAAA6xl4MAAAAABfAcTQ==

Application global state delta

Key Type Action Value
Key: 0x000000000d94ce46
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAZ8Yn4AAAAAZkzqQwAAAfQBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x000000000eb18b64
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAc+XDEgAAAAAZkzqQwAAA+gBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x000000000eb19783
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAXwHE0AAAAAZkzqQwAAA+gBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x0000000000000000
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEgaDEAAAAAZkzqQwAAB9ABAAAAAAJTzp8=
Key: 0x000000000004c5c1
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX1V5YAAAAAZkzqQwAAAfQBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x00000000019e8502
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAABkGQAAAAAZkzqQwAACcQBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x0000000001e1ab70
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX17HIAAAAAZkzqQwAAAfQBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x00000000112883e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAAB6AAAAAAZkzqQwAACcQBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x000000001704d555
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAEDwqIpUAAAAAZkzqQwAAA+gBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x000000001704e1e4
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAN50ZRAAAAAAZkzqQwAAA+gBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x000000002f461f17
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEgaDEAAAAAZkzqQwAAB9ABAAAAAAJTzp8=
Key: 0x00000000281bd71d
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAXiP1EAAAAAZkzqQwAAA+gBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x0000000028ceee04
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAX14QAAAAAAZkzqQwAAA+gBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x0000000029643381
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAEgaDEAAAAAZkzqQwAAB9ABAAAAAAJTzp8=
Key: 0x000000003f1df091
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAEDwqIpUAAAAAZkzqQwAAA+gBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x0000000034e4c103
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAN50ZRAAAAAAZkzqQwAAA+gBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x0000000034e87147
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAqLlcAAAAAAZkzqQwAAB9ABAAAAAAJTzp8=
Key: 0x00000000353ed2ad
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAJzIuAAAAAAZkzqQwAAB9ABAAAAAAJTzp8=
Key: 0x000000003521a10a
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAALLE0AAAAAZkzqQwAAB9ABAAAAAAJTzp8=
Key: 0x0000000035257b4c
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAACSdHi0AAAAAZkzqQwAAB9ABAAAAAAJTzp8=
Key: 0x0000000043dc2404
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAAArmQAAAAAZkzqQwAACcQBAAAAAAJTzp8=
Key: 0x000000004555ee4e
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAD0c6AAAAAAZkzqQwAAB9ABAAAAAAJTzp8=
Key: 0x000000004787fe89
Type: bytes
Action: Set
Value: AAAAAAD/R5AAAAAAZkzqQwAAB9ABAAAAAAJTzp8=

Your Algorand journey starts here

Download Pera Wallet